המחיר שעל גבי המוצר הוא הקובע

מה הדין כאשר מוכר מסרב למכור מוצר טובין מסוים במחיר המסומן על גבי המוצר אלא במחיר גבוה יותר?

לקוחה  שרצתה לרכוש זוג נעליים ב-170 ש"ח, המחיר שהיה מוצג על גבי הנעליים, נדרשה לשלם בקופה 220 ש"ח. בתחילה סירבה הלקוחה לשלם את הסכום שנדרשה, אולם למחרת היום שבה לחנות ורכשה את הנעליים. יחד עם זאת, הלקוחה לא נשארה "חייבת" ותבעה את חנות הנעליים בבית המשפט לתביעות קטנות שפסק כי על חנות הנעליים לשלם 1,500 ש"ח ללקוחה כפיצוי.

על החלטתו של בית המשפט לתביעות קטנות ערערה חנות הנעליים לבית המשפט המחוזי וזה קבע כך:

1. חוק הגנת הצרכן קובע כי המחיר המחייב הינו זה אשר מוצג על גבי המוצר אף אם מחירו בקופה גבוה יותר (סעיף 17ב. לחוק).

2. גם "הצעה למכירה" על פי חוק הגנת הצרכן נחשבת כ"מכר", כלומר, הצגת מחיר על מוצר מסוים מהווה הצעה בלתי חוזרת, כמשמעותה בדיני החוזים והיא מחייבת את המוכר לעמוד מאחורי המחיר שהציג על גבי המוצר. משמעות נוספת הינה כי אין כל צורך במתן תמורה על ידי הצרכן כדי שתיקשר עסקה לצורך החוק. לפיכך, העובדה כי במקרה דנן הלקוחה רכשה את הנעליים לא ביום בו הגיעה לחנות אלא רק ביום שלמחרת אינה רלוונטית לעניין הפרת החוק והיא זכאית לקבל פיצויים, אפילו אם לא היתה רוכשת כלל את המוצר.

3. סכום הפיצוי שפסק בית המשפט לתביעות קטנות לטובת הלקוחה הינו גבוה וסכום הפיצוי הראוי הינו 800 ש"ח.

מסקנה: אם נאמר לכם בקופת החנות כי מוצר מסוים עולה יותר מאשר המחיר שמוצג עליו, אזי מדובר בהפרה של החוק ובית המשפט יכול לפסוק לכם פיצוי על עצם הפרה זו, אפילו אם החלטתם בסופו של דבר לרכוש את המוצר במחיר הגבוה או שלא לרכוש כלל את המוצר.

One thought on “המחיר שעל גבי המוצר הוא הקובע

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *